تحقیقات نشان داد: مرد ها فقط ورزش زنان را برای جذابیت سکسی دنبال میکنند !!

تحقیقات نشان داد: مرد ها فقط ورزش زنان را برای جذابیت سکسی دنبال میکنند !!

طبق تحقیقی که اخیرا صورت گرفت، هواداران مرد فوتبال در متن پیام‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی هواداران می‌نویسند، رویکرد «بسیار جنسیت‌زده و زن‌ستیزانه‌ای» به ورزش…