آیا بازیکنان حرفه ای پوکر از شما خوش شانس تر هستند؟

در تورنمنت های پوکر اولین چیزی که به ذهن افراد میرسد این است که باید در چند نقطه شرط بندی کنید تا برنده شوید. 

باید چند کوین فلیپ برنده شوید، دست های خود را برای دراوهای قدرتمند نگه دارید و زمانی که در شرایط بد قرار می گیرید روی شانس کم یا زیاد حساب کنید. 

متخصصان MTT حرفه ای نیاز به خوش شانس بودن را درک کرده و آن را در برنامه بازی خود قرار داده اند. بازیکنان تازه وارد بیشتر اوقات به بازیکنان حرفه ای نگاه میکنند و اکثرا در مورد میزان شانس آنها اظهار نظر میکنند. 

واقعیت این است که به جز موارد طبیعی شانس که برای همه افراد رخ میدهد، بازیکنان حرفه ای پوکر از دیگر افراد خوش شانس تر نیستند. از تفاوت های بزرگ بازیکنان حرفه ای با بازیکنان آماتور میتوان به این موضوع اشاره کرد که این بازیکنان پوزیشن شان را می پذیرد. این که باید یک سکه برنده شوند و نیاز به کمی شانس دارند و ایمان دارند که این شانس در لحظه مناسب اتفاق خواهد افتاد. 

▬ این مطلب را هم بخوانید:  آشنایی و معرفی سلطان تبانی فوتبال "بزرگترین تبهکار ورزشی آسیا"

در شرایطی که یک دست را با احتمال 60 درصد برنده شدن در مقابل حریف نگه داشته اید، آیا ترجیح میدهید آن را در مقابل یک بازیکن که یک سوم استک شما را دارد آل-این کنید یا در مقابل یک بازیکنی که همه استک شما را پوشش میدهد؟ 

بازیکنان آماتور ترجیح میدهند مورد اول یعنی یک سوم را انتخاب کنند چون در صورت باخت هنوز هم چیپ کافی برای ادامه دادن بازی خواهند داشت. 

این انتخاب یک مشکل دارد، آن هم این است که باید یک ریسک مشابه را بپذیرید تا به همان نقطه ای که در ابتدا بودید برگردید. 

یک بازیکن حرفه ای همان ریسک را متحمل میشود اما این ریسک را برای پات های بزرگ میپذیرد. چیزی که میتواند آنها را به عمق میدان و میز نهایی رقابت ها برساند.