نقاط شانس و پیروزی در شرط بندی ورزشی، استراتژی push & pull

نقاط شانس و پیروزی در شرط بندی ورزشی، استراتژی push & pull

از سری مقالات آدام چرنوف( Adam Chernoff) استفاده از موقعیت های “push” و “pull” در شرط بندی موقعیت “push” و”pull” چیست؟ جمع آوری آگاهی اولویت بازار موجود قیمت…